MILJÖ & MARKNAD

Anna Eklund, MILJÖ & MARKNAD

Anna Eklund MILJÖ & MARKNAD erbjuder marknadsförings- och utredningstjänster
inom området ekologisk marknad. Kunderna är bransch- och miljöorganisationer,
livsmedelsföretag samt kommuner.

VÄLKOMMEN!

 

 

Adressen, kontaktuppgifter anna@miljoochmarknad.se anna@miljoochmarknad.se anna@miljoochmarknad.se