MILJÖ & MARKNAD

FÖRETAGET

MILJÖ & MARKNAD är ett konsultföretag som vänder sig till ideella föreningar & privata företag och arbetar tillsammans med sina kunder för att skapa långsiktig marknadsutveckling för idéer och produkter som bidrar till lösningarna på vår tids miljöproblem.

MILJÖ & MARKNAD söker olika vägar att möta sina kunder och anpassar arbetssätt indivuduellt efter varje kunds situation och önskemål. Merparten av våra kunder arbetar med ekologiska livsmedel och finns i Skåne där företaget har sitt säte.

Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, integritet och hög kompetens. Kommunikationen är rak och enkel. Med engagemang och personlig service är Anna Eklund MILJÖ & MARKNAD det självklara valet för alla som behöver kompetent förstärkning i projekt, samt rådgivning och diskussion för att utveckla idéer och marknadsföring.

MILJÖ & MARKNAD startades i juli 2005. Företaget drivs av Anna Eklund, agronomekonom utbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Anna har lång erfarenhet av arbete nära kund som utredare, projektledare, informatör och marknadsförare.

 

MILJÖ & MARKNAD

Adressen, kontaktuppgifter
anna@miljoochmarknad.se