MILJÖ & MARKNAD

NÄTVERK

MILJÖ & MARKNAD arbetar i nätverk. I nätverket ingår konsulter, forskare,
organisationer och enskilda personer med kompetens inom miljöekonomi,
ekologiska livsmedel, certifiering, miljökommunikation, utvecklingssamarbete,
lantbruksrådgivning, avfall, biogas, marknadsföring, PR , formgivning, kvalitetsledning
och systemkunskap inom data.

Sammantaget gör detta att MILJÖ & MARKNAD kan erbjuda helhetslösningar där
alla eller delar av dessa kompetenser ingår.

MILJÖ & MARKNAD

Adressen, kontaktuppgifter anna@miljoochmarknad.se