MILJÖ & MARKNAD

TJÄNSTER

MILJÖ & MARKNAD hjälper dig som kund att förverkliga idéer.

MILJÖ & MARKNAD kan hjälpa till i olika delar av er verksamhet. Det kan vara att ni vill ha
hjälp med projektledning för genomförande av större eller mindre projekt, bemanning vid en
mässa eller annat marknadsföringsevenemang som kräver kompetent personal.
MILJÖ & MARKNAD är en resurs då ni är i ett uppstartsskede med att bearbeta marknaden.
Hitta rätt kontakter, boka kundbesök eller göra själva säljbesöket?
MILJÖ & MARKNAD bidrar med en engagerad, kompetent och konstruktiv resurs i ert team.

Företaget har även miljöekonomisk kompetens och tar utredningsuppdrag för branschorganisationer, kommuner och statliga verksamheter. Det kan handla om att ta fram beslutsunderlag eller
förslag på styrmedelsutformning. Utvärderingar är en annan specialitet.

 


MILJÖ & MARKNAD
 

Adressen, kontaktuppgifter anna@miljoochmarknad.se