MILJÖ & MARKNAD

UPPDRAG

MILJÖ & MARKNAD gör uppdrag åt företag och organisationer, både stora och små.
Våra uppdragsgivare har som gemensam nämnare att de arbetar med att utveckla hållbara
lösningar på dagens miljöproblem. Är du osäker på om MILJÖ & MARKNAD kan hjälpa
just din organisation med ett specifikt uppdrag eller projekt?

Välkommen att kontakta Anna för att diskutera olika samarbetsmöjligheter.

 

 

MILJÖ & MARKNAD

Adressen, kontaktuppgifter anna@miljoochmarknad.se